BLOGG

Jul och Nyår står för dörren och helt traditionsenligt hade föreningen den 9 december 2020 sin årliga Julaktivitet även i denna nya tid som kräver uthållighet och nya umgängesformer. Under året har föreningen succesivt lärt sig mer och mer om att använda olika digitala verktyg för att hålla föreningen igång även under rådande restriktioner. Sedan...

Industridagen i Sandviken kom att samla representanter från alla samhällssektorer med statsministern, fyra statsråd och 25 riksdagsledamöter samt 570 representanter från myndigheter, företag, organisationer, regioner, kommuner och akademin från hela landet.

Notera ytterligare ett lunchföredrag den 13 mars kl.12-13 i centrala Gävle.

Mer om föreläsare och plats kommer.