HISTORIA

Nedanstående text är kopierat från Gefle Dagblads artikel Tekniska Föreningen i Gävle, 2 juni 2008.

I december 1895 beslutade 34 personer att bilda en teknisk förening och första årsmötet hölls i januari 1896. Ändamålet var att "utgöra ett samband mellan i Gefleborgs, Kopparbergs och Upsala län boende personer hvilka praktiskt eller teoretiskt idka teknisk verksamhet". Ordförande blev överstelöjtnanten R Schoug, chef för Gävle-Dala Järnvägs AB. Vid sekelskiftet bildades egna tekniska föreningar i Kopparbergs och Uppsala län och Gävleföreningen ägnade sig åt att "utgöra ett samband med i Gefle med omnejd boende personer" med tekniker, ingenjörer och företagsledare bland medlemmarna. Från 1935 kunde även företag och institutioner bli medlemmar.
En förtjänstmedalj instiftades 1943. Medaljen utdelades första gången 1946.

Ända sedan starten har föreningen arrangerat studiebesök och föreläsningar. Redan 1907 förelästes om fotografering i naturliga färger, 1916 om det moderna flygväsendet och 1935 om televisionen.

Föreningen ägnade sig på 1940-talet åt arbetarskydd med föreläsningar och möten på industrierna och 1943 valdes en kommitté för att skynda på arbetet med att få ett tekniskt gymnasium till Gävle. Ordförande var i många år Gunnar Brundell, civilingenjör och uppfinnare.

Källor:
Arbell, G, red: Tekniska Föreningen i Gävle 50 år
Hising, L.I. med flera: Teknik i Gävle med omnejd
T.F.G. 1896-1996, T.F.G-Bladet nummer 4 1995

Tekniska Föreningen i Gävle, 50-årsjubileum i Stadshuset 1946.
Fotograf: Carl Larssons Fotografiska Ateljé AB / Länsmuseet Gävleborg