STYRELSE


ANDERS KRANTZ, ORDFÖRANDE

Multitude AB

e-post: anders@multitude.se, mobil 073-422 11 00

MARIA STRÖMBRINK

Centrum för Vuxnas Lärande, Sandvikens kommun

PER HEDMAN, KASSÖR

Sandvik AB

PER ANDERSSON

FPX- Future Position X

JENS STIGSON

Polhemsskolan, Gävle kommun

PETER WASSTRÖM

Lantmäteriet

KJELL WALLIN, REVISOR 

Konsult, omval 1 år

LENNART TÅQUIST, REVISORSUPPLEANT

Senior rådgivare, omval 1 år.