STYRELSE 2020/2021

All kontakt med styrelsen sker via info@tfg.se.

ANDERS KRANTZ, ORDFÖRANDE

Multitude AB


Jag driver företaget Multitude i Gävle AB, ett konsultbolag med inriktning strategisk kompetensförsörjning. Jag har gått Lärarhögskolan i Gävle samt studerat vid Universitetet i Uppsala och är kapten i Pansartruppernas reserv och i den rollen erhållit Försvarsmaktens reservofficersmedalj i guld av Överbefälhavaren.

PER ANDERSSON,
STIPENDIER- & PROJEKT

FPX- Future Position X

Jag arbetar som processledare för forskning och akademi på Future Position X i Gävle. Där arbetar jag med projekt som direkt knyter an till Agenda 2030 och FN:s hållbarhetsmål. 

Läs mer

JENS STIGSON,
WEBB & SOCIALA MEDIER

Polhemsskolan, Gävle kommun

Jag är gymnasielärare i CAD, Geografi och Geografiska informationssystem på Teknikprogrammet, Polhemsskolan, Gävle. Inriktningsansvarig för Samhällsbyggnad och miljö.

PETER WASSTRÖM, 

MEDALJER & UTMÄRKELSER

Lantmäteriet


I grunden är jag civilingenjör från lantmätarutbildningen på KTH, men jag har även en utbildning i skogsbruk. Mitt arbete har jag på Lantmäteriet och har ca. 30 års erfarenhet av geodata samt marknads-, affärs- och strategisk planering, projektledning och internationella projekt/relationer kopplat till lantmäteri-området.

HELENE MARSI

Marsi Consulting ABJag driver mitt företag Marsi Consulting AB, där jag erbjuder bl.a. HR-tjänster, som kan innebära att jag går in och stöttar chefer, hjälper till med rehab, förhandlingar, medarbetare eller arbetsgrupper som ej fungerar fullt ut. 

Läs mer

JULIA EGERFÄLT


Trafikverket

Jag jobbar som projektingenjör på Trafikverket inom järnvägssektorn, vilket är ett spännande och givande arbete med nya utmaningar varje dag. Jag har en civilingenjörsexamen med inriktning energi och miljöteknik från Karlstads universitet. 

Läs mer

PER HEDMAN,
V. ORDFÖRANDE/KASSÖR

Sandvik AB

REVISORER

KJELL WALLIN,
REVISOR 

Konsult

ÅKE AXELSSON,
REVISORSUPPLEANT