STYRELSE 2022/2023

All kontakt med styrelsen sker via info@tfg.se.

PER HEDMAN 

ORDFÖRANDE 

Sandvik AB

Jag arbetar på Sandvik som förtroendevald för Unionen på heltid, jag är tjänstledig från mitt ordinarie arbete på Göranssonska skolan. Jag har en examen i verkstadsteknik och en lärarexamen som yrkeslärare.

HELENE MARSI


Marsi Consulting AB


Jag driver mitt företag Marsi Consulting AB, där jag erbjuder bl.a. HR-tjänster, som kan innebära att jag går in och stöttar chefer, hjälper till med rehab, förhandlingar, medarbetare eller arbetsgrupper som ej fungerar fullt ut. 

JENS STIGSON 

MEDLEM, WEBB & SOCIALA MEDIER 

Polhemsskolan, Gävle

Jag är gymnasielärare i geografiska informationssystem (GIS), CAD, geografi, och gymnasiearbete på Teknikprogrammet, Polhemsskolan, Gävle. 

Läs mer

MAGNUS ISAKSSON 

STIPENDIER

Högskolan i Gävle (HiG)

Jag är professor i elektronik och är avdelningschef för avdelningen elektroteknik, matematik och naturvetenskap.

Läs mer

LILI ANDRÉ 

KASSÖR

Future Position X

(FPX)

Jag är processledare inom innovation som handlar om ny teknologi och digitalisering för en smart, hållbar, klimatneutral stad. Just nu är jag tjänstledig från FPX för uppdrag som riksdagsledamot.

SOFIA ANTONSSON


SEKRETERARE

Stiftelsen Yrkeshögskolan Sverige (SKY)


Jag är utbildningledare på yrkeshögskolan SKY och samordnar utbildningsprogrammen drifttekniker och logistiker.

REVISORER

KJELL WALLIN, 

REVISOR 

Konsult

LARS SKJUTARE

REVISORSUPPLEANT