STYRELSE 2019/2020

All kontakt med styrelsen sker via info@tfg.se.

ANDERS KRANTZ, ORDFÖRANDE

Multitude AB

Jag driver företaget Multitude i Gävle AB, ett konsultbolag med inriktning strategisk kompetensförsörjning. Jag har gått Lärarhögskolan i Gävle samt studerat vid Universitetet i Uppsala och är kapten i Pansartruppernas reserv och i den rollen erhållit Försvarsmaktens reservofficersmedalj i guld av Överbefälhavaren.

PER ANDERSSON 


FPX- Future Position X

Jag arbetar som processledare för forskning och akademi på Future Position X i Gävle. Där arbetar jag med projekt som direkt knyter an till Agenda 2030 och FN:s hållbarhetsmål. 

Läs mer

JENS STIGSON, HEMSIDA/SOCIALA MEDIER

Polhemsskolan, Gävle kommun

Jag är gymnasielärare i CAD, Geografi och Geografiska informationssystem på Teknikprogrammet, Polhemsskolan, Gävle. Inriktningsansvarig för Samhällsbyggnad och miljö.

PETER WASSTRÖM

Lantmäteriet

I grunden är jag civilingenjör från lantmätarutbildningen på KTH, men jag har även en utbildning i skogsbruk. Mitt arbete har jag på Lantmäteriet och har ca. 30 års erfarenhet av geodata samt marknads-, affärs- och strategisk planering, projektledning och internationella projekt/relationer kopplat till lantmäteri-området.

PER HEDMAN,
KASSÖR

Sandvik AB

VAKANT,
VICE ORDFÖRANDE


REVISORER

KJELL WALLIN,
REVISOR 

Konsult

LENNART TÅQUIST,
REVISORSUPPLEANT

Senior rådgivare