STIPENDIER

Tekniska Föreningen i Gävle delar ut olika typer av stipendier.

Högskolestipendiet 
TFG delar varje år ut ett stipendium på 8 000 kr till studerande vid Högskolan i Gävle. Stipendiet utgör en belöning för framgångsrika studier och ett utmärkt examensarbete inom ett tekniskt ämnesområde. Examensarbetet ska ha anknytning till Gästrikland eller Älvkarleby kommun, antingen genom sitt ämnesval eller genom att det genomförts i samarbete med företag/organisation i detta område. 

Stipendiet kan delas mellan två studenter som utfört samma examensarbete. Lärare har möjlighet att föreslå stipendiat utöver dem som sökt stipendiet. Beslut fattas av föreningens styrelse i samråd med examinator på högskolan. Stipendiet utdelas vid föreningens årsmöte eller vid annat tillfälle som bestäms av donator. Ansökan är öppen 1 december till 1 februari och skall innehålla:

  • Resultatintyg från Ladok
  • Godkänt examensarbete, får inte vara äldre än 12 månader
  • Kontaktuppgifter till sökande samt examinatorn

Samtliga dokument i ansökan skickas i pdf-format till info@tfg.se

I stipendiet ingår ett års medlemskap i föreningen. 

YH-stipendiet 
TFG delar varje år ut ett stipendium till studerande på Yrkeshögskolan.

Stipendiet är på 2 000 kr för LIA-rapport, examensarbete eller motsvarande som är väl utfört och med hög kvalité inom ett tekniskt område med teknisk inriktning.

I stipendiet ingår ett års medlemskap i föreningen och stipendiat får möjlighet att presentera sitt arbete här på föreningens hemsida.

Gymnasiestipendiet 
TFG delar varje år ut stipendier till elever i åk. 3 på vardera Polhemsskolan och Vasaskolan i Gävle samt Bessemerskolan och Göranssonska skolan i Sandviken. Stipendiater väljs i samråd med respektive skolas stipendiekommitté.  

Stipendiet tilldelas för gymnasiearbeten som är väl utförda och med hög kvalité inom ett tekniskt område med teknisk inriktning. Stipendiet är på 2 000 kr för gymnasiearbete utfört av en elev. För gymnasiearbeten utförda av två elever är stipendiet 1 000 kr per elev samt för gymnasiearbeten utförda av tre elever är stipendiet 1 000 kr per elev.

I stipendiet ingår ett års medlemskap i föreningen och stipendiaterna får möjlighet att presentera sitt arbete här på föreningens hemsida.

Årets Teknikbefrämjare 

Nominering till detta stipendium är öppen för föreningens medlemmar. Stipendiet är på 15 000 kr.