STIPENDIER

TFG delar ut fyra olika typer av stipendier.

Högskolestipendiet 8 000 kr
Tekniska föreningen i Gävle delar varje år ut ett stipendium på 8 000 kr till studerande vid Högskolan i Gävle. Stipendiet utgör en belöning för framgångsrika studier och ett utmärkt examensarbete inom ett tekniskt ämnesområde. Examensarbetet ska ha anknytning till Gästrikland eller Älvkarleby kommun, antingen genom sitt ämnesval eller genom att det genomförts i samarbete med företag/organisation i detta område. 

Stipendiet kan delas mellan två studenter som utfört samma examensarbete. Till ansökan ska bifogas godkänt examensarbete. Examensarbetet får inte vara äldre än 12 månader räknat från sista ansökningsdag. Betygsdatum i Ladok gäller. Stipendiet utdelas vid Tekniska föreningens årsmöte eller vid annat tillfälle som bestäms av donator.

Beslut angående stipendierna fattas av högskolans stipendiekommitté. I denna kommitté ingår vid beslutstillfället företrädare för Tekniska föreningen. Lärare har möjlighet att föreslå stipendiat utöver dem som sökt stipendiet.
Ansökningar ska vara Högskolan i Gävle tillhanda senast 1 februari varje år. Ansökan sker enligt instruktioner på högskolans hemsida.

Gymnasiestipendiet 2 000 kr
Tekniska föreningen i Gävle delar varje år ut stipendier till elever i åk. 3 på vardera Polhemsskolan och Vasaskolan i Gävle, Bessemergymnasiet och Göranssonska skolan i Sandviken samt även till en studerande på Yrkeshögskolan CVL Teknik, Sandviken.

Stipendiet är på 2 000 kr för fem gymnasie- och YH-arbeten eller motsvarande som är väl utförda och med hög kvalité inom ett tekniskt område med teknisk inriktning.

I stipendiet ingår ett års medlemskap i föreningen och stipendiaterna får möjlighet att presentera sitt arbete här på Tekniska föreningens hemsida.

Årets Teknikbefrämjare 5 000 kr

Nominering till detta stipendium är öppen för föreningens medlemmar.