MEDLEM I TFG

Genom att bli medlem i TFG får du förutom att ta del av våra sammankomster med intressanta föredrag, studiebesök och utflykter även möjligheten att bidra till en positiv samhällsutveckling i regionen genom att hjälpa till att stimulera intresset för teknik och entreprenörskap. 

Många av våra medlemmar har unika erfarenheter av industri och samhällsuppbyggnad. Inte minst i vår region har utvecklingen byggt på en stark tro på ingenjörskonstens och teknologins avgörande betydelse för vårt välstånd. Bland medlemmarna finns de som gjort en framgångsrik karriär i näringsliv och samhälle. Genom medlemskap i TFG får du tillgång till ett nätverk som ger möjlighet att såväl bidra som att ta del av andras erfarenheter. 

Vi välkomnar alla kategorier med teknikintresse till TFG. Vi tror att medlemmar som representerar olika åldrar, yrken, erfarenheter och kunskap berikar varandra. Föreningen har därför årligen något program som vänder sig till studenter. De unga med karriären framför sig, kanske blivande entreprenörer, uppfinnare eller företagsledare får då umgås med äldre kollegor med värdefulla erfarenheter. Vi vet att flera av våra medlemmar står öppna för att fungera som mentorer för teknikintresserade ungdomar.

Var med och forma framtiden! Gå med i Tekniska Föreningen i Gävle!

Medlemsavgiften är 150 kr per år (för studerande 75 kr per år). 

Plusgiro för medlemsavgift: 609 10 06-4

Fyll i nedanstående formulär för att registrera dig som medlem i TFG. Observera att för "Födelsedatum" ska du ange de sex första siffrorna (ÅÅMMDD) i ditt personnummer.

Vill du avregistrera dig som medlem, kontakta info@tfg.se.