OM TEKNISKA FÖRENINGEN I GÄVLE

Tekniska föreningen i Gävle (TFG) har anor från 1800-talet. Vår över hundraåriga historia visar på ett stort engagemang inte bara för tekniska framsteg utan minst lika mycket för samhällsbyggandet och samverkan mellan näringsliv och skolväsendet. TFG:s anda genomsyras av viljan att hjälpa till med överförande av kunskaper och erfarenheter från både äldre och yngre medlemmar och det sker genom våra välbesökta frekventa medlemsmöten i samband med studiebesök och/eller föredrag i något aktuellt eller historiskt ämne. 

TFG:s strävan är naturligtvis att utöka medlemskåren med fler yngre nyfikna människor av båda könen som inspirerar varandra och de äldre i gardet med nya friska idéer.

- Så kom med i gänget och bjud på er själva!

Julbord 

1 dec 2022

Välkommen att anmäla dig till årets julbord på Grands Veranda, Elite Hotell i Gävle,  kl.19.00 

 Inbjudan går ut till de senaste årens medlemmar. Du som ännu inte är medlem är välkommen att anmäla dig genom att betala medlemsavgiften 150 kr för 2022. 

Sista anmälningsdag är 16 november. Anmälan sker till info@tfg.se.  https://www.tfg.se/medlem