OM TEKNISKA FÖRENINGEN I GÄVLE

TEKNISKA FÖRENINGEN I GÄVLE

Tekniska föreningen i Gävle (TFG) har anor från 1800-talet. Vår över hundraåriga historia visar på ett stort engagemang inte bara för tekniska framsteg utan minst lika mycket för samhällsbyggandet och samverkan mellan näringsliv och skolväsendet. TFG:s anda genomsyras av viljan att hjälpa till med överförande av kunskaper och erfarenheter från både äldre och yngre medlemmar och det sker genom våra välbesökta frekventa medlemsmöten i samband med studiebesök och/eller föredrag i något aktuellt eller historiskt ämne. 
TFG:s strävan är naturligtvis att utöka medlemskåren med fler yngre nyfikna människor av båda könen som inspirerar varandra och de äldre i gardet med nya friska idéer.
- Så kom med i gänget och bjud på er själva!