MAGNUS ISAKSSON

Jag är professor i elektronik och är avdelningschef för avdelningen elektroteknik, matematik och naturvetenskap på Högskolan i Gävle (HiG).

Jag har tekn. licentiatexamen i signalbehandling från Uppsala universitet och tekn. doktorsexamen i telekommunikation från KTH där jag också är docent i signalbehandling. Jag forskar på icke linjära dynamiska system med tillämpning inom trådlös radio och radiomätteknik samt på senare år robotik med tillämpning inom människors hälsa och välbefinnande. Jag innehar en också hedersprofessur vid Amity University, New Delhi, Indien.

Tillbaka till Styrelse