Artikel i Arbetarbladet, Gefle Dagblad och Mitt Gävle inför TFG:s nätverkskväll med Microsoft

08.02.2020

Gefle Dagblad 20200208

Microsofts chef besöker Gävleföreningen: "Det här är samhällsförändring på en hög strategisk nivå"

Infrastrukturen är en annan men samhällssynen den samma som när Tekniska föreningen bildades 1896. Den 20 februari får föreningen besök av Microsofts operativa chef Therese Treutiger.
- Det här är samhällsförändring på en hög strategisk nivå.

Jens Stigson, Anders Krantz och Per Andersson i Tekniska Föreningen ser fram emot torsdagen den 20 februari när Therese Treutiger, Microsoft, kommer på besök.  Bild: Jan Sundström
Jens Stigson, Anders Krantz och Per Andersson i Tekniska Föreningen ser fram emot torsdagen den 20 februari när Therese Treutiger, Microsoft, kommer på besök. Bild: Jan Sundström

Per Andersson är en av de nya i Tekniska föreningens styrelse sedan ett år tillbaka. Han är process manager på FPX. Anders Krantz som arbetat med utbildning och validering på europeisk nivå är ordförande, Per Hedman, Sandvik, kassör och övriga ledamöter är Maria Strömbrink, Sandvikens kommun, Jens Stigson, Polhemsskolan och Peter Wasström, Lantmäteriet.

Tekniska föreningen gör nu ett omtag, omfamnar den nya tekniken, bland annat ska dess historia digitaliseras, delar ut stipendier och gör studiebesök och ordnar föreläsningar.

- I föreningens början handlade det mycket om att samla den tunga industrins människor. Nu är det en helt annan teknik som gäller, men ambitionen är alltjämt att sänka trösklar och öppna dörrar, säger Anders Krantz.

Styrelsen är glad över att ha lockat Microsofts svenska vice vd Therese Treutiger med följe till ett event i DoSpace vid Stortorget den 20 februari. Det torde bli närmare hundra representanter för offentlig sektor, myndigheter och den privata sfären som får möjlighet att träffa och lyssna till hennes föredrag som bär titeln "Det nya arbetslivet".

- Det var en ren chansning från vår sida när vi kontaktade Microsoft. Vi fick direkt en inbjudan att vara med och möta Sataya Nadella, Microsofts vd, när han talade inför 1 200 i Stockholm. Och en tid senare fick vi klartecken från Therese Treutiger att hon ville komma till Gävle, säger Anders Krantz.

Microsoft ska bygga två serverhallar i Gävle och Sandviken och är mån om att göra avtryck i lokalsamhället. I veckan blev det till exempel klart att både aktivitetshuset Rapatac i Sandviken och Gefle IF:s fotbollsdamer kommer att sponsras av det amerikanska företaget.

- Mötet med Therese Treutiger är intressant även i min yrkesroll, i FPX arbetar vi mycket med teknik kring den framtida hållbara staden. Jag hoppas att något oväntat ska hända, att aktörer från olika håll finner varandra och kanske hittar en gemensam idé att gå vidare med, säger Per Andersson.

- Precis det som är föreningens roll, att hitta pusselbitar som passar ihop, säger Jens Stigson.

I samband med eventet ska Tekniska föreningen premiera två högskolestipendiater som får dela på

8 000 kronor och dessutom få var sin medalj. Den nya styrelsen har inte bara uppdaterat digitalt, föreningen ska nu också synas i nya standarer, pins och medaljer.

Vid industridagen i höstas i Göransson Arena formulerades tre frågeställningar som nu börjar få svar. 1. Komvux måste skapa fler karriärvägar, 2. Tydligare validering av reell kompetens, 3. En mer flexibel högskola.

- Nu har både Komvux och Yrkeshögskolan fått tydliga direktiv om en ny inriktning. Men fortfarande återstår diskussionen kring högskolans förhållande till näringslivet. Där krävs det en mer övergripande hållning, säger Anders Krantz och därvidlag hyser förhoppningar om torsdagskvällen den 20 februari.

Bland de inbjudna gästerna märks kommundirektör Göran Arnell, landshövding Per Bill, Region Gävleborgs kompetensdirektör Jan-Olof Friman samt representanter från bland annat Yrkeshögskolan, Sandvik, Stora Enso och de lokalt ledande IT-konsulterna.

FAKTA Tekniska Föreningen i Gävle

Tekniska föreningen i Gävle (TFG) är en opolitisk och ideell förening med fokus på teknik.

Startår: 1896.

Stipendier: TFG delar ut fyra olika typer av stipendier, högskolestipendiet 8 000 kronor, gymnasiestipendiet 2 000 kronor, klasstipendiet 10 000 kronor, årets teknikbefrämjare 5 000 kronor.

Styrelse: Anders Krantz, ordförande, Per Hedman, kassör, Per Andersson, Maria Strömbrink, Jens Stigson och Peter Wasström.

Aktuell: Arrangerar en kväll med Microsofts operativa chef i Sverige, Therese Treutiger, i DoSpace vid Stortorget den 20 februari för särskilt inbjudna gäster.

Jan Sundström

026-169356

jan.sundstrom@mittmedia.se