Julbrev till medlemmarna i Tekniska Föreningen i Gävle

11.12.2020

Kära TFG-medlemmar!

Jul och Nyår står för dörren och helt traditionsenligt hade föreningen den 9 december 2020 sin årliga Julaktivitet även i denna nya tid som kräver uthållighet och nya umgängesformer. Under året har föreningen succesivt lärt sig mer och mer om att använda olika digitala verktyg för att hålla föreningen igång även under rådande restriktioner. Sedan det senaste årsmötet har styrelsen arbetat helt digitalt med möten via Teams och påbörjat med digitala signeringar av protokoll m.m.

De tidigare planerade fysiska aktiviteterna i föreningens Årshjul fick helt läggas åt sidan och ersättas av digitala seminarier och medlemsmöten. Igår blev det föreningens elddop genom att bjuda in medlemmarna till en helt digital Julträff där en Julsmörgås kunde avhämtas tidigare under dagen och avnjutas tillsammans digitalt under kvällen.

Vår första digitala Julträff blev direkt en teknisk utmaning genom att några medlemmar inte kunde komma in på Teams-mötet, men som vanligt löste föreningen detta internt genom att bjuda in på nytt till ett alternativt Teams-konto. Dessvärre var det några medlemmar som inte hann uppfatta denna snabba förändring vilket jag beklagar. Detta har styrelsen nu tagit tag i och problemet kommer förhoppningsvis att vara undanröjt framöver!

Julträffen kunde därefter genomföras på ett avspänt och trivsamt sätt med intressanta presentationer från Julia Egerfält, Trafikverket, Per Hedman Sandvik AB, och Peter Wasström, Lantmäteriet, där den digitala transformationen beskrevs utifrån flera aspekter inom deras verksamheter och hur det påverkar ledning och personal. Därefter hade vi en aktiv dialog.

Bild från Julträffen 9 december 2020:

Utifrån de förutsättningar som föreningen ställts inför vill jag se Julträffen 2020 som den dag då Tekniska Föreningen på allvar lyckades ta klivet in i den digitala tidsåldern och jag är övertygad om att våra föregångare från 1800-talet skulle se på vår förening med glädje. Extra glada är vi alla över att den grundläggande stipendieverksamheten fortsatt fungera utan inskränkningar.

Nu laddar vi våra batterier över Jul och Nyår och spänner den digitala bågen inför nästa medlemsaktivitet som är den 21 januari 2021.

Inbjudan till den 21 januari under rubriken - Digital samhällsbyggnadsprocess - kommer att gå ut till medlemmarna inom kort.

Med tillönskan om en frisk God Jul och Gott Nytt År 2021. 

Anders Krantz

Ordförande Tekniska Föreningen i Gävle