En kväll inför en av samhällets stora utmaningar!

23.01.2021

Som ett resultat av att styrelsen tidigare efterfrågat förslag från medlemmarna avseende intressanta föredrag som kan genomföras digitalt genomförde TFG tillsammans med Lantmäteriet ett digitalt event den 21 januari 2021 via Teams.

Marcus Ygeby från Lantmäteriet inledde med att berätta att Regeringen gett direktiv till Lantmäteriet och närstående myndigheter att skapa en nationell digital samhällsbyggnadsprocess. Uppdraget startade den 11 januari 2021 och kommer att pågå fram till och med 2027. Projektet startar med att samla in all data från landets alla kommuner som grund för de fortsatta stegen i processen.

Det var verkligen en intressant och spännande kväll där Marcus beskrev en av vår framtids stora utmaningar på ett personligt, avspänt och enkelt sätt trots av att det var komplexa tredimensionella processer som deltagarna fick ta del av.

Att kvällens tema var av stort intresse bekräftades av att många gäster och medlemmar valt att delta digitalt under kvällen. En nyhet för föreningen var att Marcus Ygeby gav oss tillåtelse att spela in föredraget efter det att önskemål framförts från de som inte hade möjlighet att vara med denna kväll och på så vis ta del av seminariet i efterhand. Även önskemål om att få Marcus bilder framställdes under mötet vilket Marcus lovade att tillhandahålla. Bildspelet finns i PDF-format längst ner på denna sida och en inspelning av föredraget finns här

Vi från Tekniska Föreningen vill uttrycka vår tacksamhet för att Marcus Ygeby och Lantmäteriet hjälpte oss att skapa fortsatt intresse för föreningen. Som tack för sin insats överlämnades TFG:s standar av ordförande enligt tradition till företag och personer som gjort fina insatser för Tekniska Föreningen i Gävle.

Ordförande avslutade kvällens möte med att tacka Marcus Ygeby samt alla gäster och medlemmar för deras aktiva deltagande genom den intensiva frågestunden.

Som en sista aktivitet slog ordförande ett slag för medlemskap i TFG för att ta del av alla intressanta aktiviteter som föreningen anordnar och avslutade kvällens lyckade digitala möte.

Anders Krantz
Ordförande, Tekniska Föreningen i Gävle