Tänkbara aktiviteter det kommande halvåret

18.10.2021

Styrelsen har spånat på en del aktiviteter fram till sommaren. Vad som kommer att bli av eller inte, och när, är ännu inte spikat.

  • Lunchseminarium: Solceller
  • Lunchseminarium: Energioptimering
  • Besök: Gävle hamn
  • Julmiddag
  • Medlemskväll
  • Hockeykväll
  • Besök: Ångströmslaboratoriet i Uppsala
  • Rundvandring: Uppsala akademiska historia
  • Besök: Mackmyra Whiskyby