Tack till Microsofts Henrik Byström

30.03.2021

Den 22 mars 2021 hade Tekniska Föreningen i Gävle förmånen att ha Henrik Byström som digital gästföreläsare via Teams. Henrik jobbar på Microsofts huvudkontor i Stockholm med uppgifter som Business Group Lead Microsoft, Public Speaker och Board member.

Tekniska Föreningen i Gävle framför sitt stora tack för att Henrik på ett personligt, proffsigt och positivt sätt lyfte Tekniska Föreningen i Gävle upp på en vidare resa in i Det Nya Arbetslivet.

Det är också en ny tid då Microsoft som ett av världens största företag kan kommunicera och föra en gemensam digital dialog om de utmaningar och möjligheter som står framför oss tillsammans med den lilla ideella Tekniska Föreningen i Gävle. På det sätt Henrik lyfte in oss mötesdeltagare i sin presentation och efterföljande dialog upplevde vi att vi under en kväll fick vara helt jämspelta partners i den nya digitala världen.

Mötet avslutades med att alla ser fram emot fortsatta spännande och positiva aktiviteter i framtiden.

Det Nya Arbetslivet - Pressrum - Microsoft

Anders Krantz
Ordförande