Styrelsen vill ha in förslag på aktiviteter

31.08.2020

Till medlemmarna i Tekniska Föreningen i Gävle augusti 2020.

Efter sommarledigheten hälsar vi alla medlemmar tillbaka till höstens och vinterns aktiviteter och hoppas att ni alla haft en skön ledighet.

Styrelsen hade sitt första möte den 24 augusti vilket skedde helt digitalt. Under tiden som gått sedan Corona inträffade har styrelsen kunnat genomföra distansmöten tack vare den nya tekniken. När jag ser tillbaka på vår historia så var det motsvarande aktiviteter när vi fick telefon och färg-tv för att snabbt ta till sig dagens teknik.

Under sommaren har styrelsen sett till att utbetalningarna till våra utsedda stipendiater har fullgjorts. Som vi tidigare informerat om så har utdelningarna på våra aktier uteblivit så här långt men trots det så har vi kunnat fullfölja vårs stipendieutdelningar. I år inkom inga ansökningar från Högskolan i Gävle pga en omorganisation för stipendier på högskolan men det har vår styrelse nu åtgärdat inför kommande år. Det innebär att pengarna för Högskolestipendiet 2020 på 8.000kr inte delats ut.

Föreningen har en fortsatt god likviditet men nya möjligheter för att skapa intäkter beslutades och mer information kommer.

Innan Corona-restriktionerna kom hade styrelsen redan påbörjat planeringen för vårt årshjul med olika fysiska möten och studiebesök mm under andra halvåret 2020. Vid styrelsemötet den 24 augusti konstaterades att aktiviteterna som planerades att skickas ut till medlemmarna under augusti inte är möjliga att genomföra som det var planerat förutom GIS-dagen den 18 november där vi kan ordna anpassade möjligheter för medlemmarna att delta, mer info lite längre fram.

Utifrån den rådande situationen diskuterade styrelsen olika strategier som slutligen landade i att styrelsen var enig om att vi behöver göra en återstart och bjuda in er medlemmar att komma med förslag på önskade Corona-anpassade aktiviteter och därmed få ett ökat engagemang för föreningen post-Corona. Alla aktiviteter måste kunna genomföras digitalt i enlighet med rådande restriktioner.

Därför måste vi även hitta ett alternativ till Jultallriken.

Efter att era förslag inkommit så kommer styrelsen besluta om ett reviderat årshjul med inbjudan till första aktivitet i slutet på september/början oktober.

Styrelsen önskar få era förslag senast den 15 september 2020 till info@tfg.se.

Ert engagemang är viktigt för föreningens fortsatta arbetssätt i denna nya tid och styrelsen ser fram emot kreativa, intressanta och spännande förslag på aktiviteter framöver.

Nu gör vi en gemensam återstart!

Anders Krantz
Ordförande