Nytt verksamhetsår 2020!

14.05.2020

Till medlemmarna i Tekniska Föreningen i Gävle maj 2020.

Nytt verksamhetsår 2020!

Hoppas att ni alla har det bra i denna nya tid med Corona.

Ett historiskt årsmöte ägde rum helt digitalt via Microsoft Teams den 20 april 2020 vilket inte har skett tidigare i föreningens historia sedan etableringen 1896.

Årsmötet avhandlas helt enligt den tidigare utsända kallelsen och agendan. Årsmötesprotokollet är nu justerat och undertecknat och därmed lagts till arkivet.

Ett varmt tack till våra revisorer som gått igenom bokföringen och föreslog ansvarsfrihet  för den tidigare styrelsen. Till valberedningen vill jag rikta ett stort tack som gjort ett utmärkt arbete med att förstärka styrelsen med ytterligare två styrelsemedlemmar.

Jag ber samtidigt tacka årsmötet som gick helt på valberedningens förslag och valde den nya styrelsen som 2020 består av:

  • Anders Krantz, ordförande
  • Per Hedman, vice ordförande och kassör
  • Jens Stigson, webbansvarig
  • Per Andersson, stipendieansvarig och projektkoordinator
  • Julia Egerfält, styrelseledamot
  • Helene Marsi, styrelseledamot
  • Peter Wasström, medalj- & utmärkelseansvarig

Den nya styrelsen hade sitt konstituerande styrelsemöte direkt efter årsmötet den 20 april och den 11 maj träffades styrelsen för sitt första ordinarie styrelsemöte för året. Denna gång blev det en mix av fysisk närvaro på DoSpace i Gävle och digitalt via Teams.

För mer information om styrelseledamöterna finner ni här på hemsida under Styrelsen.

Extra stolta är vi över våra två nya kvinnliga styrelseledamöter som är varmt välkomna in i föreningens styrelsearbete.

Närmast är det årets stipendiater som styrelsen nu fokuserar på och hur det ska genomföras rent praktiskt eftersom studentaktiviteterna är föremål för strikta restriktioner p.g.a. av Corona.

Styrelsen följer hur allt utvecklar sig och finner lämpliga former för att även i år dela ut föreningens stipendier till gymnasieskolorna, Yrkeshögskolan och Högskolan i Gävle.

Vidare har styrelsen beslutat att ha ett möte helt inriktat på vad föreningen kan finna för nya arbetsområden/-sätt utifrån hur Corona påverkar föreningen där exempelvis utdelning på våra aktier kommer att utebli detta år. Detta scenario tog den tidigare styrelsen redan höjd för och trots detta så har föreningen så god ekonomi så att årets stipendier kommer att utdelas. Styrelsen ser fram emot att detta kommer att uppfattas mycket positivt i denna annars svåra tid.

Mer information om hur styrelsen kommer att agera och vilka aktiviteter som planeras kommer under juni 2020 och därefter löpande under året.

Föreningen har nu skapat en modern och operativ plattform för att kunna fortsätta att aktivt skapa intresse för medlemmarna och också för att attrahera nya medlemmar.

Jag vill avslutningsvis tacka för förtroendet att vara ordförande ytterligare en period på ett år och jag ser fram emot det fortsatta styrelsearbetet med den nu förstärkta och kompetenta styrelsen som går över generationsgränserna och minskat glapp mellan kvinnor och män. Det känns verkligen bra, spännande och utmanande inför framtiden.

Väl mött till ett nytt händelserikt år med Tekniska föreningen i Gävle!

Anders Krantz
Ordförande