Lunchföredrag 13 mars

27.02.2023

Välkommen till Tekniska föreningens lunchföredrag 

för att lyssna till

Anders Krantz , ordf HeadonNails AB

När: Måndag 13 mars 2023

Tid: kl.12.00-13.00

Plats: Movexum, Vågskrivargatan 5 


  • Ekosystem för strategisk kompetensförsörjning – SkillUpTool tar plats i Movexums inkubator!

    Idag saknar de flesta företag och organisationerprocesser och verktyg för att planera, mäta, utbilda och verifiera personalens faktiska yrkeskompetens
  • en samlad bild av hela personalens kompetensnivå
  • stöd för en strategisk kompetensutveckling
  • för att stärka och bibehålla sin konkurrenskraft

Vår lösning är unik och fyller ett verkligt behov hos företag och organisationer

  • Personer i arbete såväl som de mellan två uppdrag, kan stärka sin position på arbetsmarknaden
  • Hållbarhetsperspektivet kan adresseras både individuellt och inom företag och organisationer

Anmäl er senast den 8 mars till info@tfg.se

VÄLKOMMEN!