Glad Midsommar och fortsatt trevlig sommar!

17.06.2020

Till medlemmarna i Tekniska Föreningen i Gävle juni 2020

Styrelsen har aktivt inlett det nya verksamhetsåret med en workshop i slutet på maj då årshjulet diskuterades och vilka aktiviteter som prioriteras fram t.o.m. nästa årsmöte i april 2021.

Den första aktiviteten att genomföra under juni var att dela ut våra stipendier som i år fick en helt annan form än den som tidigare var planerat med bl.a. ett gemensamt fysiskt möte mellan stipendiater och föreningens medlemmar för aktivt nätverkande och utdelning av stipendierna.

Nu blev allt genomfört digitalt och följande stipendiater erhöll undertecknade diplom och stipendiepengar är på väg:

Göranssonska, Sandviken

  • Sonja Welander

CVL Yrkeshögskolan, Sandviken

  • Felix Carlsson

Bessemer, Sandviken

  • Lina Skogh
  • Lotten Sandén
  • Linda Jonsson

Polhem, Gävle

  • Adam Lindstein

Vasa, Gävle

  • Karl Åberg

Allt fungerade bra med gymnasieskolorna och Yrkeshögskolan i Sandviken. Däremot hamnade Högskolestipendiet mellan stolarna eftersom Högskolan i Gävle upphört med att ha en hantering av stipendierna varför inga ansökningar inkommit till föreningen. Detta medförde att föreningen inte fick information i tid för att kunna genomföra årets Högskolestipendium. Styrelsen kommer därför att se över rutinerna för Högskolestipendiet inför nästa år då föreningen tar en aktiv roll så att Högskolestipendiet kan delas ut även i framtiden utan problem.

I övrigt har styrelsen listat ett flertal spännande aktiviteter som tänkbara att genomför utifrån den Coronastrategi som kan komma att gälla och där föreningen håller sig uppdaterad för att kunna anpassa sig på vilket sätt vi kan genomföra aktiviteterna. Den första föreningsaktiviteten planeras under september där inbjudan kommer att gå ut till medlemmarna under augusti.

Mot bakgrund av ett förväntat intäktsbortfallet avseende utdelning på föreningens aktier detta år har styrelsen anpassat aktiviteterna utifrån den rådande situationen. Ett av de utmärkande nya förslagen är att Tekniska Föreningen i Gävle avser att utveckla sitt arbetsområde/-sätt inför framtiden och avser att söka nya finansiella intressenter och medlemmar för att kunna utvecklas och nå nya mål för ett bättre samhälle.

Föreningen kommer att erbjuda ett sponsorskap men avser även att söka medel avseende Föreningsstöd från offentliga medel.

För mig som ordförande som uppnått mogen ålder har karantän blivit en helt ny upplevelse och med nya utmaningar. Därför är jag särskilt tacksam för att styrelsen backat upp mig för att få verksamheten att fungera. Två av besluten har varit att utse Per Hedman till vice ordförande och Per Andersson som stipendieansvarig för att underlätta en rad formella krav där jag inte kunnat delta fysiskt eller i tid kunnat underteckna dokument. Vidare vill jag framföra min stora glädje över att föreningens nya styrelsemedlemmar Helene Marsi och Julia Egerfält aktivt klivit in i styrelsearbetet på ett kreativt sätt och tillför styrelsen ny kraft.

Nu vill jag önska er medlemmar och hela styrelsen en riktigt Glad Midsommar och en fortsatt skön sommar så ser jag fram emot nya gemensamma segrar under hösten.

Anders Krantz

Ordförande