Årsmöte 2023

30.01.2023


Kallelse till årsmöte i Tekniska Föreningen i Gävle

Tid: Torsdag den 30 mars 2023, kl. 17:30 OBS! Ny tid då vi ska äta middag efter årsmötet!

Plats: Högskolan i Gävle, hus FREJA (huset närmast stan)

Middag: Mat och dryck på Pitchers kl.20.15

Gästföreläsare: dr Sajid Rafique berättar om forskningsprojektet Exskallerate. Ett exoskelett som kan bidra till att lätta arbetsbelastningen, speciellt inom tunga industrier. Syftet är att öka produktionen och minska risk för trötthet och skador hos medarbetare. På högskolan finns ett forskningslaboratorium för exoskelett för demonstration, tester och utbildning i hur skeletten kan användas i arbetssituationer. Kvällen erbjuder en kort genomgång samt praktisk visning av olika typer och prototyper av exoskelett. Man kan till och med få prova att sätta på sig ett skelett.

Anmälan: Anmäl er närvaro senast 23 mars till info@tfg.se

Dagordning

§ 1 Mötet öppnas
§ 2 Beslut om mötet blivit utlyst i laga ordning
§ 3 Godkännande av dagordningen
§ 4 Val av ordförande och sekreterare för mötet
§ 5 Val av personer att justera protokollet
§ 6 Styrelsens verksamhetsberättelse
§ 7 Ekonomisk redovisning 2022
§ 8 Revisorns berättelse
§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2022
§ 10 Fastställande av årsavgift
§ 11 Fastställande av budget för 2023
§ 12 Val av styrelseledamöter och andra funktionärer
§ 13 Övriga ärenden
§ 14 Mötets avslutande 

Använd bildsektioner för att dela upp innehållet

Förutom rubriker, kan även bilder visuellt dela upp innehållet på rätt sätt. Huvudsektionerna av ditt blogginlägg kan separeras med bilder som passar in i textens innehåll.

Du kan också använda blockcitat för att understryka de citerade källorna.

Här börjar din text. Du kan klicka här och börja skriva. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium totam rem aperiam eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et.