JENS STIGSON, HEMSIDA/SOCIALA MEDIER

Gymnasielärare i CAD, Geografi, Geografiska informationssystem (GIS) och Gymnasiearbete på Teknikprogrammet, Polhemsskolan, Gävle. Under många år även inriktningsansvarig för Samhällsbyggnad och miljö.

Jag kan vara landets första GIS-lärare på gymnasienivå eftersom jag började utveckla en lokal kursplan samt undervisa redan 1999 och Skolverkets första kursplan i GIS kom 2000. 2006 fick jag p.g.a. mitt pionjärskap ett stipendium av Esri Sverige som innebar resa till och uppehälle under ESRI Education User Conference i San Diego, Kalifornien, USA. 

I och med ett samarbete som jag har med samhällsbyggnadsprogrammen på Högskolan i Gävle brukar jag lite skämtsamt kallas för deras störste rekryterare eftersom en del av mina f.d. elever väljer att börja plugga där. Rekordet under ett läsår är 13 st.

Mina intressen är historiska kartor, naturgeografi, travsport och rockmusik. De två sistnämnda dock bara som åskådare/åhörare. 

Tillbaka till Styrelse