STIPENDIER

TFG delar ut tre olika typer av stipendier:

Högskolestipendiet 8 000 kr
Stipendium från Tekniska föreningen i Gävle
Tekniska föreningen i Gävle utdelar varje år ett stipendium på 8 000 kr till studerande vid Högskolan i Gävle. Stipendiet utgör en belöning för framgångsrika studier och ett utmärkt examensarbete inom ett tekniskt ämnesområde. Examensarbetet ska ha anknytning till Gästrikland eller Älvkarleby kommun, antingen genom sitt ämnesval eller genom att det genomförts i samarbete med företag/organisation i detta område. 


Stipendiet kan delas mellan två studenter som utfört samma examensarbete.
Till ansökan ska bifogas godkänt examensarbete. Examensarbetet får inte vara äldre än 12 mån räknat från sista ansökningsdag. Betygsdatum i Ladok gäller. Stipendiet utdelas vid Tekniska föreningens årsmöte eller vid annat tillfälle som bestäms av donator.


Beslut angående stipendierna fattas av högskolans stipendiekommitté. I denna kommitté ingår vid beslutstillfället företrädare för Tekniska föreningen. Lärare har möjlighet att föreslå stipendiat utöver dem som sökt stipendiet.
Ansökningar ska vara Högskolan i Gävle tillhanda senast 1 februari varje år. Ansökan sker via anvisat webbformulär.

Skolstipendiet 10 000 kr
Stipendiet delas ut till en klass i grund eller gymnasieskolan i Gästrikland eller Älvkarleby.

Årets Teknikbefrämjare 5 000 kr
Nominering till detta stipendium är öppen för föreningens medlemmar.