PER ANDERSSON

Jag arbetar som processledare för forskning och akademi på Future Position X i Gävle. Där arbetar jag med projekt som direkt knyter an till Agenda 2030 och FN:s hållbarhetsmål. Detta görs bland annat genom att arbeta med kopplingar mellan Geografiska informationssystem (GIS) och hälsa och välbefinnande.

I rollen som processledare skapas broar mellan akademin och näringslivet samt förutsättningar för innovation och hållbar tillväxt i regionen. Under 2018 var han ansvarig projektledare för den svenska delen utav "Sensing City"-projektet, vilket var ett projekt i samarbete med bland annat Universitet i Canterbury på Nya Zeeland och Länssjukhuset i Gävle. Projektet kopplade ny teknik och positionering med luftkvaliteten i städer för att bättre förutse konsekvenserna utav luftföroreningar hos lungsjuka patienter.

Jag har tidigare såväl drivit konsultföretag inom miljöteknik och hållbar utveckling samt arbetat vid Centrum för Hållbar utveckling på Uppsala Universitet där jag koordinerade kurser inom projektledning samt inom klimat- och energifrågor.

När jag inte arbetar så spenderas tiden främst ute i naturen eftersom jag är en hängiven ornitolog och sportfiskare.

Tillbaka till Styrelse