HEJ, 

TFG är en öppen opolitisk förening med anor från 1800-talet. Vår över 100-åriga historia visar på ett stort engagemang inte bara för tekniska framsteg utan minst lika mycket för samhällsbyggandet och samverkan mellan näringsliv och skolväsendet. TFG:s anda genomsyras av viljan att hjälpa till med överförande av kunskaper och erfarenheter från både äldre och yngre medlemmar och det sker genom våra välbesökta frekventa medlemsmöten i samband med studiebesök och /eller föredrag i något aktuellt eller historiskt ämne. 

TFG:s strävan är naturligtvis att utöka medlemskåren med fler yngre nyfikna människor av båda könen som inspirerar varandra och de äldre i gardet med nya friska idéer.

-Så kom med i gänget och bjud på er själva!