BLI MEDLEM

Genom att bli medlem i TFG får du inte bara ta del av våra sammankomster med intressanta föredrag, studiebesök och utflykter. Som medlem är du också med om att bidra till en positiv samhällsutveckling i regionen genom att hjälpa till att stimulera intresset för teknik och entreprenörskap. 


Många av våra medlemmar har unika erfarenheter av industri och samhällsuppbyggnad. Inte minst i vår region har utvecklingen byggt på en stark tro på ingenjörskonstens och teknologins avgörande betydelse för vårt välstånd. Bland medlemmarna finns de som gjort en framgångsrik karriär i näringsliv och samhälle. Genom medlemskap i TFG får du tillgång till ett nätverk som ger möjlighet att såväl bidra som att ta del av andras erfarenheter. 


Vi välkomnar alla kategorier med teknikintresse till TFG. Vi tror att medlemmar som representerar olika åldrar, yrken, erfarenheter och kunskap berikar varandra. Föreningen har därför årligen något program som vänder sig till studenter. De unga med karriären framför sig, kanske blivande entreprenörer, uppfinnare eller företagsledare får då umgås med äldre kollegor med värdefulla erfarenheter. Vi vet att flera av våra medlemmar står öppna för att fungera som mentorer för teknikintresserade ungdomar. 


Medlemsavgiften är 150 kr per år (för studerande 75 kr per år). Var med och forma framtiden! Gå med i Tekniska Föreningen i Gävle!