Äntligen en ny sajt

22.03.2019

Bästa medlemmar i TFG!

Äntligen har vi nu kunnat lansera en ny modern och uppdaterad hemsida för Tekniska Föreningen!

Vi hoppas att den ska kunna vara vårt "skyltfönster" mot omvärlden och att den uppfräschade hemsidan ska kunna locka fler att engagera sig i TFG och våra aktiviteter.

Ansatsen är att det via hemsidan alltid ska finnas aktuell information om vad som är på gång. Allt är inte helt färdigt ännu. Vi avser att utveckla hemsidan vidare i framtiden. Vi har i styrelsen tankar om att lägga till ytterligare funktioner som ska kunna underlätta medlemskontakten och administrationen. Har ni synpunkter och önskemål så hör av er. Nu har vi i vart fall fått fram en första efterlängtad "ansiktslyftning".

För min egen del blickar jag nu tillbaka på två lärorika år som styrelseordförande i TFG. Ett smickrande förtroendeuppdrag som jag åtog mig utan att kanske vara helt medveten om dess innebörd och utmaningar. Det finns så mycket spännande att ta tag i men tyvärr räcker tiden inte alltid till.

Den känslan delas nog förstås av de flesta av oss som arbetar i ideella föreningar. Förhoppningsvis kan vi vidareutveckla medlemskommunikationen framöver på olika vis - inte bara genom en ny hemsida - utan även via andra kanaler och skapa förutsättningar för ett bredare medlemsengagemang.

Välkomna till årsmötet den torsdagen den 25 april 2019. Då kommer Högskolestipendiaterna Simon Malmberg och Karl Björelind att berätta om sin uppsats " "Arbetsmetodik för effektivisering av intern materialförsörjning".

Med vänliga hälsningar

Thomas Nylund
Ordförande