Arrangemang av Svenska Kemisamfundet

13.02.2019

Tips om arrangemang av Svenska Kemisamfundet, Gävlekretsen.

Christoffer Carstens, Funktionsansvarig för Miljömål och klimat, Samordnare för klimatanpassning på Länsstyrelsen i Gävleborg kommer att hålla ett föredrag om arbetet med att klimatanpassa samhället inför kommande klimatändringar. Han kommer även ge en bakgrund till varför klimatet förändras samt även något om hur vi ska kunna ställa om från ett fossilbaserat till ett fossilfritt samhälle.

Välkomna!

Tid: Onsdag 13 mars, 2019, kl 18.00

Plats: Vasasalen, Vasaskolan Gävle