ANDERS KRANTZ, ORDFÖRANDE

Driver företaget Multitude i Gävle AB, ett konsultbolag med inriktning strategisk kompetensförsörjning. Jag har gått Lärarhögskolan i Gävle samt studerat vid Universitetet i Uppsala och är kapten i Pansartruppernas reserv och i den rollen erhållit Försvarsmaktens reservofficersmedalj i guld av Överbefälhavaren.

Har arbetat som företagsledare i flera företag med inriktning patentansökningar, produktutveckling, produktion och försäljning. I min nuvarande roll i Multitude AB är inriktningen branschvalidering och kompetensförsörjning. Under åren har jag varit engagerad i flera stora EU-finansierade projekt på internationell, nationell och lokal nivå och ingått som expert vid möten i EU - Kommissionen.

Som anställd regionchef Gävleborg i Lernia AB tog jag 1998 initiativet till projektet Certifiering Verkstadsteknik som under åren kommit att utvecklats vidare till Svensk Industrivalidering. Gävle var pilotorten där flera aktörer deltog bl.a. Sandvik AB, Metall, Högskolan i Gävle och dåvarande Länsarbetsnämnden för att gemensamt utveckla metodik och kunskapsmål inom CNC-teknik med stöd av internettjänsten MZ. Projektet finansierades av Länsarbetsnämnden som vid den tidpunkten utsågs till frilän och erhöll därmed medel för utveckling.

2004 erhöll jag i samarbete med en kollega Gävleborgs Innovationspris och Skapa stipendiet för bästa innovation i Gävleborg med produkten MZ som är en internettjänst för stöd av valideringsprocessen vilket kvalificerade oss till Stiftelsen Skapas Riksfinal där vi företrädde Gävleborg vid Tekniska Mässan samma år.

Tillsammans med min hustru Gun tog vi 1978 initiativet till det som idag är Barncancerfonden.

Mina intressen är Tekniska Föreningen i Gävle, skärgårdsliv tillsammans med familjen, släktforskning i den norrländska släkten HUSS och kultur främst i Hälsingland.

Tillbaka till Styrelse