x

      KONTAKT
E-postadress: info@tfg.se
Organisationsnummer:
885000-3172
Plusgiro för medlemsavgifter:
609 10 06-4

Postadress:
Tekniska Föreningen i Gävle (TFG)
Box 975
801 33  Gävle


Besöksadress:
Tekniska Föreningen i Gävle (TFG)
Teknikparken
Nobelvägen 2
802 67  Gävle

Ordförande Lennart Sjögren
Tel:                  070-695 31 68   
   
Teknikparkens Reception/ växel
Tel:                      026 - 53 83 00