x

       BLOGG
Remissvar:

Läs vårat remissvar på Förslag till Kompetensprogram-Regionalt  genomförandeprogram för Gävleborg 2014-2020  här 

Kommentarer ( 0 st )
Tänka nytt och våga utmana!

För sjätte året i rad har Ny Teknik och Affärsvärlden utsett Sverige 33 hetaste teknikbolag. Det är alltid spännande att se hur forskning leder till innovationer, nya produkter och tjänster och givetvis helt nya företag. Vissa företag utmärker sig genom att ständigt växa och utveckla sig medan andra inte lyckas. Här några av de heta bolagen:


Memoto - Kamera som fångar livets alla ögonblick.
Minesto - Drake som fångar kraft i havsströmmar.
Organoclick - Ger trä och tyg nya egenskaper.
Sol Voltaics - Effektiva solceller med nanotrådar.
Tomologic - Minskar plåtspillet i industrin.


Mer om alla bolagen kan du läsa här ,http://www.nyteknik.se/33listan/article3676518.ece


Vad händer då i Gävleregionen? Ja, vi har ingen egen lista, men vi i Tekniska Föreningen ska kanske göra en sån? Det är spännande att se alla goda idéer som kommer fram genom Ung Företagsamhet Gävleborg http://www.ungforetagsamhet.se/gävleborg. Det är ett imponerande antal nya idéer och företag som kommer fram och unga tänker nytt och vågar utmana! GIS-klustret Future Position X har tagit fram ett mycket intressant utvecklingsområde http://fpx.se/geo-life-region/ där geografisk informationsteknik och olika positioneringstjänster utvecklas för att skapa helt nya tjänster för att göra det mer attraktivt att röra sig och öka välbefinnandet.


Vi i Tekniska Föreningens styrelse vill önska alla en riktigt skön sommar och välkomna till höstens alla olika aktiviteter!


Lennart Sjögren
Ordförande

Kommentarer ( 0 st )
Rapport från Föreningsmötet den 20/6

Ett stort antal medlemmar, drygt 35 personer, möttes i Gävles nya ”flaggskepp”, Fullriggaren på Gävle Strand och fick lyssna till Gavlegårdarnas tekniska chef Bo Bäckström som berättade om Gävles nyaste höghus. Byggnaden innehåller bostäder, hälsocentral, kontorslokaler, Skybar på översta våningen, restaurang och butikslokaler i bottenvåningen. Genom använda modern teknik har energiförbrukningen kunnat minskas och solpanellösningen på balkongerna har vunnit en utmärkelse. Karl-Erik Westergren informerade om det pågående Vindkraftsprojektet.

Vid medlemsmötet beslöts enhälligt att ändra stadgarna i enlighet med det förslag som presenterades och beslöts vid årsmötet.

Ordföranden Lennart Sjögren informerade om nästa evenemang som blir besök på Gevalia måndag den 17 september 18.00.

Jag vill önska er alla en Trevlig Sommar och väl mött den 17 september!


Lennart Sjögren


Ordförande

Kommentarer ( 0 st )
Nya ordförande har ordet...

Jag tackar för förtroendet att bli vald till ny ordförande i Tekniska Föreningen.
Som Gävlebo sedan 1978 kan jag konstatera att Gävleregionen har ett stort antal
föreningar som under årtionden tillkommit för att tillgodose olika behov. Själv blev
jag medlem i Tekniska Föreningen för ett antal år sedan, under den tid jag jobbade
som utvecklingschef på lantmäteriet. Under mina år i politiken har jag kunnat se
hur ideella organisationer skapat intressanta mötesplatser för personer som i sin
vardag jobbar i olika företag och organisationer. Därför är det spännande att nu
som konsultföretagare kunna ge lite mer tid för Tekniska Föreningen och dess
verksamhet.

Tekniska Föreningen har en viktig uppgift att bidra till engagemang och debatt om
teknik, teknikintresse och samhällsutveckling. Genom hemsidan och genom TFG-
bladet informerar vi om möten och vi debatterar teknik och samhälle.

Tekniska Föreningens huvudsyfte är som det står i § 1 i våra stadgar ” … i vid
bemärkelse utbilda och informera sina medlemmar och andra, så att de kan följa och påverka den
tekniska utvecklingen i samhället ”

Tekniska Föreningen är en öppen förening där vi gärna ser många nya medlemmar.
Bjud gärna in nya personer att bli medlemmar i vår förening och delta i våra olika
aktiviteter!

Vi som utgör styrelse är

Daniel Andersson
Anette Eriksson
Berit Larsson
Lennart Sjögren(ordf.)
Lennart Tåquist
Karl-Erik Westergren(kassör)

Ta gärna kontakt med oss om Du har idéer och förslag på hur vår förening kan
utvecklas och engagera många fler!

Lennart Sjögren

Ordförande

Kommentarer ( 0 st )
Varifrån kommer TFG’s värdepapper ?

Under Andra världskriget när Stalin överfallit Finland och Hitler ockuperade Norge-Danmark vädjade svenska staten till medborgarna om mer pengar till försvaret. TFG, med Sandvikens järnverkschef som ordförande, ställde fosterländskt upp med att köpa Försvarsobligationer. Finansiering ordnades genom att medlemmarna erbjöds att i stället för att betala 10 kr i årsavgift få ständigt medlemsskap för 100 kr – något som lockade många.

Vid krigsslutet löste staten in Försvarsobligationerna, och då beslöt TFG att omplacera pengarna i det för den tiden säkraste aktieslaget, nämligen investmentbolaget Industrivärlden. Den bedömningen gjordes av föreningens ordförande Gösta Hall som var vice VD i Korsnäs och hade bra kontakt med Handelsbanken.

Så berättade häromåret de båda nu avlidna Gustaf Harrbäck och Gunnar Brundell. Som TFG-medlem sedan 1942 visste Harrbäck precis hur turerna gått. Och Brundell kunde klämma i med ”Obligationsmarschen” – den propagandalåt som använts för att få  försvarsvännerna att satsa. Efter Halls 15 år blev det Brundell som under 10 års ordförandeskap fortsatte att låta TFG´s aktieplacering vara orörd och stiga högt.


                                           /  genom Staffan Schröder, senhösten 2009

Kommentarer ( 2 st )